banner
threelines

Fault Tree Analysis (FTA)

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

119€ bez DPH

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riešení problémov a pre všetkých, ktorí majú záujem problémy riešiť a zabrániť ich opakovaniu.

Obsahová náplň:

OBSAH KURZU:

Predpoklady pre aplikáciu FTA

• Identifikácia funkcií, požiadaviek a špecifikácií (vrátane aplikácie metódy Blokový diagram vzťahov)

• Definícia poruchového stavu

• Definícia predmetu (vrátane aplikácie metódy 5W1H, IS/IS NOT, 6M).

Aplikácia FTA

• Vytvorenie stromu príčin porúch

• Stanovenie početnosti základných udalostí

• Výpočet pravdepodobnosti poruchového stavu

• Určenie kritického rezu

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní školenia.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora