banner
threelines

Automotive

Kurz 5 WHY

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 115€/deň bez DPH

Metóda zistenia skutočnej základnej príčiny, najčastejšie chyby výrobku, zariadenia atď. Rozpoznanie základnej príčiny je nevyhnutným predpokladom k jej odstráneniu a tým k odstráneniu ich nežiadúcich dôsledkov.

Kurz nástroje zlepšovania KVP a DoE

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 195€ bez DPH

Píše sa rok 2014 žijeme v kapitalizme, je prevaha ponuky nad dopytom, firmy krachujú. Prežijú len pružné firmy, ktoré dokážu zlepšiť a riešiť problémy tak, aby sa neopakovali. Lepšie, lacnejšie a pružnejšie – to je úloha dneška! Veľmi často šetríme náklady a čas na úkor kvality. Šetriť sa dá aj inak, než nakupovať najlacnejší ( a najmenej kvalitný) materiál, z technologického postupu vyhadzovať kontroly a zatajovať zmätkovitosť! O účinných programoch stáleho zlepšovania (KVP) a ich metódach (napr. DoE ) máte možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavých informácií na tomto kurze.

Školenie FMEA prakticky

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 190 € bez DPH

Vyvinúť a vyrobiť výrobok zodpovedajúci požiadavkám zákazníka a pritom dodržať termínové a nákladové ciele vyžaduje, predovšetkým vo fáze vzniku výrobku a pred zahájením jeho sériovej výroby, použitie vhodných metód zaisťovania kvality, ktorých bola u výrobcov automobilov a ich dodávateľov v posledných rokoch vyvinutá k tomuto účelu celá rada. Metodika FMEAQFD patrí v tomto smere k najpoužívanejším.

Kurz nástroj zlepšovania DoE

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 139€ bez DPH

Žijeme v dobe prevahy ponuky nad dopytom, firmy krachujú. Prežijú len pružné firmy, ktoré dokážu zlepšiť a riešiť problémy tak, aby sa neopakovali. Lepšie, lacnejšie a pružnejšie – to je úloha dneška! Veľmi často šetríme náklady a čas na úkor kvality. Šetriť sa dá aj inak, než nakupovať najlacnejší (a najmenej kvalitný) materiál, z technologického postupu vyhadzovať kontroly a zatajovať zmätkovitosť! O účinnej metóde DoE sa máte možnosť dozvedieť veľa zaujímavých informácií na tomto kurze.

Kurz 8D report nástroj na riešenie reklamácií a problémov

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 115€ bez DPH

Ako analyzovať koreňové príčiny problémov a stanoviť správne a efektívne nápravne opatrenia? Objavujú sa Vám problémy opakovane? Chcete zistiť, prečo vznikajú a ako sa im dá zabrániť? Naučte sa odhaliť skutočné príčiny problémov a zabráňte ich opakovanému výskytu!

Kurz CONTROL PLAN

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 135 € bez DPH

Zabezpečenie výroby kvalitných produktov podľa požiadaviek zákazníka podľa metodiky ISO/TS 16949.

Fault Tree Analysis (FTA)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 119€ bez DPH

Fault Tree Analysis (FTA) - Analýza umožňuje nájsť množinu „základných udalostí“, ktorých kombinácia zapríčiní vznik nežiadúceho poruchového stavu. Metóda umožňuje tiež stanoviť pravdepodobnosť, s akou daná situácia nastane.

Metódy progresívneho plánovania kvality APQP a PPAP

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2018 / Cena 220€ bez DPH

Pokročilé plánovanie kvality produktu prostredníctvom moderných metód (APQP - Advanced Product Quality Planning) a proces schvaľovania dielov pre výroby (PPAP - Production Part Approval Process).

Analýza meracieho systému MSA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2018 / Cena 140€ bez DPH

Pre riadenie výrobných procesov je dôležitým ukazovateľom kvalita nameraných údajov. Čím je produkt alebo výrobný proces zložitejší, tým potrebnejšia je analýza meracieho systému - MSA.

Aktualizácia IATF 16949

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 179€ bez DPH

Pripravte svoju firmu na nový aktualizovaný štandard IATF 16949:2016! Oboznámte sa s novými pravidlami pre dosiahnutie uznania IATF.

Kurz IQ-RM PRO 6.5 (APIS)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 135 € bez DPH

Ponúkame vám vo vašej spoločnosti podrobnú a praktickú konzultáciu metodiky FMEA priamo na kľúč podľa špecifických potrieb vašej spoločnosti.

Kurz Formel Q New edition

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 169€ bez DPH

Povinnosťou dodávateľa pre Volkswagen je zabezpečiť plnenie požiadaviek koncernu, ktoré sú uvedené v aktualizovaných a prepracovaných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smerniciach hodnotenia s názvom Formel Q.

Kurz základy TPM (Totálne produktívna údržba)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 220€ bez DPH

Program TPM (Total productive maintenance) využíva schopnosti a zručnosti všetkých pracovníkov s cieľom výrazne znížiť prestoje strojov a jednotlivé straty v ich využívaní. Naučte sa požívať tento progresívny prístup vo Vašej organizácii, ktorý Vám zabezpečí správne funkcie totálne produktívnej údržby.

Interný audítor IATF 16949

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 270 € bez DPH

Pripravte svoju firmu na nový aktualizovaný štandard IATF 16949:2016! Oboznámte sa s novými pravidlami pre dosiahnutie uznania IATF.

PSB - zodpovednosť za výrobok

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 250 € bez DPH

Je potrebné poukazovať na dôležitosť informovanosti zamestnancov v oblasti automobilového priemyslu o problematike zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Kurz System and Function MATRIX D - FMEA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 135 € bez DPH

Kurz System and Function Matrix D-FMEA je určený pre všetky oddelenia, ktoré sú zodpovedné za návrh produktu (R & D, výskum & vývoj, konštrukcia). 

Kurz QFD a Benchmarking

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 135 € bez DPH

Quality Function Deployment (QFD) alebo aj Dom kvality, je nástrojom, ktorý aplikuje systémový prístup pri vývoji výrobku a zlepšuje tímovú spoluprácu aj komunikáciu medzi jednotlivými útvarmi v podniku.

Spolu s metodikou Benchmarking tvorí významnú znalostnú databázu, ako pre útvary technické alebo riadenia kvality, ako aj pre oblasť marketingového prieskumu trhu. Pomáha firmám lepšie pochopiť požiadavky zákazníka a pomocou rôznych nástrojov umožňuje aplikáciu týchto požiadaviek do znakov kvality produktov alebo procesov. V konečnom dôsledku sa stáva významnou výhodou v konkurenčnom boji, pretože pomáha zvýšiť pozitívnu kvalitu a hodnotu výrobkov a služieb pre zákazníkov.