banner
threelines

Automotive

Design FMEA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 195 € bez DPH

Vyvinúť a vyrobiť výrobok zodpovedajúci požiadavkám zákazníka a pritom dodržať termínové a nákladové ciele vyžaduje, predovšetkým vo fáze vzniku výrobku a pred zahájením jeho sériovej výroby, použitie vhodných metód zaisťovania kvality, ktorých bola u výrobcov automobilov a ich dodávateľov v posledných rokoch vyvinutá k tomuto účelu celá rada. Metodika FMEAQFD patrí v tomto smere k najpoužívanejším.

Moderácia FMEA a Brainstorming

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 195 € bez DPH

Ako čo najefektívnejšie  aplikovanie nástroje FMEA v tímovom prostredí ?

System and Function Matrix D-FMEA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 195 € bez DPH

Metodika System and Function Matrix D-FMEA ponúka návod, akorýchlo identifikikovať charakteristiky respektíve vlastností pre jednotlivé komponenty, podskupiny alebo podzostavy, ktoré sú dôležité z pohľadu splnenia legislatívnych, zákazníckych a interných požiadaviek kladených na produkt. 

Process FMEA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 195 € bez DPH

Vyvinúť a vyrobiť výrobok zodpovedajúci požiadavkám zákazníka a pritom dodržať termínové a nákladové ciele vyžaduje, predovšetkým vo fáze vzniku výrobku a pred zahájením jeho sériovej výroby, použitie vhodných metód zaisťovania kvality, ktorých bola u výrobcov automobilov a ich dodávateľov v posledných rokoch vyvinutá k tomuto účelu celá rada. Metodika FMEAQFD patrí v tomto smere k najpoužívanejším.

Kurz 8D - Riešenie problému v 8 disciplínach

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 165€ bez DPH

Ako analyzovať koreňové príčiny problémov a stanoviť správne a efektívne nápravne opatrenia? Objavujú sa Vám problémy opakovane? Chcete zistiť, prečo vznikajú a ako sa im dá zabrániť? Naučte sa odhaliť skutočné príčiny problémov a zabráňte ich opakovanému výskytu!

Kurz CONTROL PLAN

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 135 € bez DPH

Zabezpečenie výroby kvalitných produktov podľa požiadaviek zákazníka podľa metodiky ISO/TS 16949.

VDA 16 - Dekoratívne povrchy zástavbových a funkčných dielov v oblasti exteriéru aj interiéru automobilov

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 169€ bez DPH

Kurz VDA 16 - Dekoratívne povrchy zástavbových a funkčných dielov v oblasti exteriéru aj interiéru automobilov slúži ako východiskova základňa pre bilaterálne rokovania medzi výrobcom automobilov (OEM) a dodávateľom, resp. medzi zákazníkom a dodávateľom v celom dodávateľskom reťazci, o špecifikácii vzhľadovo posudzovaných hodnôt charakteristík pre dekoratívne povrchy.

Fault Tree Analysis (FTA)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 119€ bez DPH

Fault Tree Analysis (FTA) - Analýza umožňuje nájsť množinu „základných udalostí“, ktorých kombinácia zapríčiní vznik nežiadúceho poruchového stavu. Metóda umožňuje tiež stanoviť pravdepodobnosť, s akou daná situácia nastane.

Analýza meracieho systému MSA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 140€ bez DPH

Pre riadenie výrobných procesov je dôležitým ukazovateľom kvalita nameraných údajov. Čím je produkt alebo výrobný proces zložitejší, tým potrebnejšia je analýza meracieho systému - MSA.

VDA Výroba a dodávka produktu - Robustný výrobný proces

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 169€ bez DPH

Aby výrobca mohlol ponúknuť zákazníkovi automobil spĺňajúci všetky jeho súčasné vysoké nároky a očakávania, musí byť zaistený bezchybný reťazec dodávateľov pre výrobu, servisné služby a náhradné diely.

IQ-RM PRO (APIS)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 165 € bez DPH

Ponúkame vám vo vašej spoločnosti podrobnú a praktickú konzultáciu metodiky IG-RM PRO priamo na kľúč podľa špecifických potrieb vašej spoločnosti.

Kurz Formel Q Part I.

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 169€ bez DPH

Kurz Formel Q Part I. je zameraný na povinnosti dodávateľského reťazca pre VW koncern na zabezpečenie plnenia požiadaviek vyjadrené v prepracovaných požiadavkách na kvalitatívne spôsobilosť a smerniciach hodnotenie s názvom Formel Q Konkret a Formel Q spôsobilosť vrátane vzťahu k smerniciam VDA.

PSB - zodpovednosť za výrobok

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 250 € bez DPH

Je potrebné poukazovať na dôležitosť informovanosti zamestnancov v oblasti automobilového priemyslu o problematike zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Kurz System and Function MATRIX D - FMEA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 135 € bez DPH

Kurz System and Function Matrix D-FMEA je určený pre všetky oddelenia, ktoré sú zodpovedné za návrh produktu (R & D, výskum & vývoj, konštrukcia). 

Kurz QFD a Benchmarking

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 165 € bez DPH

Quality Function Deployment (QFD) alebo aj Dom kvality, je nástrojom, ktorý aplikuje systémový prístup pri vývoji výrobku a zlepšuje tímovú spoluprácu aj komunikáciu medzi jednotlivými útvarmi v podniku.

Spolu s metodikou Benchmarking tvorí významnú znalostnú databázu, ako pre útvary technické alebo riadenia kvality, ako aj pre oblasť marketingového prieskumu trhu. Pomáha firmám lepšie pochopiť požiadavky zákazníka a pomocou rôznych nástrojov umožňuje aplikáciu týchto požiadaviek do znakov kvality produktov alebo procesov. V konečnom dôsledku sa stáva významnou výhodou v konkurenčnom boji, pretože pomáha zvýšiť pozitívnu kvalitu a hodnotu výrobkov a služieb pre zákazníkov.

Proces schvaľovania dielov (PPAP)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 265€ bez DPH

Neustále rastúci tlak na cenu, pri súčasne vzrastajúcim riziku v rozsahu dodávok, vyžaduje zaistenie stupňa zrelosti a kvality produktov efektívne súhru pri uvoľňovaní výrobného procesu a produktu.

 

Kurz Formel Q Part II.

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín jún 2022 / Cena 169€ bez DPH

 Kurz Formel Q Časť II. je zameraný na povinnosti dodávateľského reťazca pre VW koncern na zabezpečenie plnenia požiadaviek vyjadrených v podrobných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smernice hodnotenia s názvom Formel Q Nové časti integrálne vrátane vzťahu k smerniciam VDA.