banner
threelines

Automotive

Kurz nástroje zlepšovania KVP a DoE

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 195€ bez DPH

Píše sa rok 2014 žijeme v kapitalizme, je prevaha ponuky nad dopytom, firmy krachujú. Prežijú len pružné firmy, ktoré dokážu zlepšiť a riešiť problémy tak, aby sa neopakovali. Lepšie, lacnejšie a pružnejšie – to je úloha dneška! Veľmi často šetríme náklady a čas na úkor kvality. Šetriť sa dá aj inak, než nakupovať najlacnejší ( a najmenej kvalitný) materiál, z technologického postupu vyhadzovať kontroly a zatajovať zmätkovitosť! O účinných programoch stáleho zlepšovania (KVP) a ich metódach (napr. DoE ) máte možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavých informácií na tomto kurze.

Design FMEA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 195 € bez DPH

Vyvinúť a vyrobiť výrobok zodpovedajúci požiadavkám zákazníka a pritom dodržať termínové a nákladové ciele vyžaduje, predovšetkým vo fáze vzniku výrobku a pred zahájením jeho sériovej výroby, použitie vhodných metód zaisťovania kvality, ktorých bola u výrobcov automobilov a ich dodávateľov v posledných rokoch vyvinutá k tomuto účelu celá rada. Metodika FMEAQFD patrí v tomto smere k najpoužívanejším.

Moderácia FMEA a Brainstorming

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 195 € bez DPH

Ako čo najefektívnejšie  aplikovanie nástroje FMEA v tímovom prostredí ?

Process FMEA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 195 € bez DPH

Vyvinúť a vyrobiť výrobok zodpovedajúci požiadavkám zákazníka a pritom dodržať termínové a nákladové ciele vyžaduje, predovšetkým vo fáze vzniku výrobku a pred zahájením jeho sériovej výroby, použitie vhodných metód zaisťovania kvality, ktorých bola u výrobcov automobilov a ich dodávateľov v posledných rokoch vyvinutá k tomuto účelu celá rada. Metodika FMEAQFD patrí v tomto smere k najpoužívanejším.

Kurz 8D report nástroj na riešenie reklamácií a problémov

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 165€ bez DPH

Ako analyzovať koreňové príčiny problémov a stanoviť správne a efektívne nápravne opatrenia? Objavujú sa Vám problémy opakovane? Chcete zistiť, prečo vznikajú a ako sa im dá zabrániť? Naučte sa odhaliť skutočné príčiny problémov a zabráňte ich opakovanému výskytu!

Kurz CONTROL PLAN

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 135 € bez DPH

Zabezpečenie výroby kvalitných produktov podľa požiadaviek zákazníka podľa metodiky ISO/TS 16949.

Odbyt a starostlivosť o zákazníka – Analýza chybných dielov

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 169€ bez DPH

Kurz Odbyt a starostlivosť o zákazníka - Analýza chybných dielov z prevádzky - 1. vydanie  je určený organizáciám z automobilového priemyslu a ich dodávateľom, ktorí implementujú analýzy chybných dielov z prevádzky. 

VDA 16 - Dekoratívne povrchy zástavbových a funkčných dielov v oblasti exteriéru aj interiéru automobilov

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 169€ bez DPH

Kurz VDA 16 - Dekoratívne povrchy zástavbových a funkčných dielov v oblasti exteriéru aj interiéru automobilov slúži ako východiskova základňa pre bilaterálne rokovania medzi výrobcom automobilov (OEM) a dodávateľom, resp. medzi zákazníkom a dodávateľom v celom dodávateľskom reťazci, o špecifikácii vzhľadovo posudzovaných hodnôt charakteristík pre dekoratívne povrchy.

Fault Tree Analysis (FTA)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 119€ bez DPH

Fault Tree Analysis (FTA) - Analýza umožňuje nájsť množinu „základných udalostí“, ktorých kombinácia zapríčiní vznik nežiadúceho poruchového stavu. Metóda umožňuje tiež stanoviť pravdepodobnosť, s akou daná situácia nastane.

Moderné plánovanie kvality produktu (APQP)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2018 / Cena 265€ bez DPH

Metóda (APQP - Advanced Product Quality Planning) obsahuje kroky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie kvality výrobku pre zákazníka. Táto procedúra predstavuje praktické využitie aj mimo rámca automobilového priemyslu.

Proces schvaľovania dielov (PPAP)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2018 / Cena 265€ bez DPH

Neustále rastúci tlak na cenu, pri súčasne vzrastajúcim riziku v rozsahu dodávok, vyžaduje zaistenie stupňa zrelosti a kvality produktov efektívne súhru pri uvoľňovaní výrobného procesu a produktu.

 

Analýza meracieho systému MSA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2018 / Cena 140€ bez DPH

Pre riadenie výrobných procesov je dôležitým ukazovateľom kvalita nameraných údajov. Čím je produkt alebo výrobný proces zložitejší, tým potrebnejšia je analýza meracieho systému - MSA.

VDA Výroba a dodávka produktu - Robustný výrobný proces

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 169€ bez DPH

Aby výrobca mohlol ponúknuť zákazníkovi automobil spĺňajúci všetky jeho súčasné vysoké nároky a očakávania, musí byť zaistený bezchybný reťazec dodávateľov pre výrobu, servisné služby a náhradné diely.

IQ-RM PRO (APIS)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 165 € bez DPH

Ponúkame vám vo vašej spoločnosti podrobnú a praktickú konzultáciu metodiky IG-RM PRO priamo na kľúč podľa špecifických potrieb vašej spoločnosti.

Kurz Formel Q Part I.

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 169€ bez DPH

Kurz Formel Q Part I. je zameraný na povinnosti dodávateľského reťazca pre VW koncern na zabezpečenie plnenia požiadaviek vyjadrené v prepracovaných požiadavkách na kvalitatívne spôsobilosť a smerniciach hodnotenie s názvom Formel Q Konkret a Formel Q spôsobilosť vrátane vzťahu k smerniciam VDA.

Kurz základy TPM (Totálne produktívna údržba)

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 220€ bez DPH

Program TPM (Total productive maintenance) využíva schopnosti a zručnosti všetkých pracovníkov s cieľom výrazne znížiť prestoje strojov a jednotlivé straty v ich využívaní. Naučte sa požívať tento progresívny prístup vo Vašej organizácii, ktorý Vám zabezpečí správne funkcie totálne produktívnej údržby.

Kurz System and Function MATRIX D - FMEA

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 135 € bez DPH

Kurz System and Function Matrix D-FMEA je určený pre všetky oddelenia, ktoré sú zodpovedné za návrh produktu (R & D, výskum & vývoj, konštrukcia). 

Kurz QFD a Benchmarking

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 165 € bez DPH

Quality Function Deployment (QFD) alebo aj Dom kvality, je nástrojom, ktorý aplikuje systémový prístup pri vývoji výrobku a zlepšuje tímovú spoluprácu aj komunikáciu medzi jednotlivými útvarmi v podniku.

Spolu s metodikou Benchmarking tvorí významnú znalostnú databázu, ako pre útvary technické alebo riadenia kvality, ako aj pre oblasť marketingového prieskumu trhu. Pomáha firmám lepšie pochopiť požiadavky zákazníka a pomocou rôznych nástrojov umožňuje aplikáciu týchto požiadaviek do znakov kvality produktov alebo procesov. V konečnom dôsledku sa stáva významnou výhodou v konkurenčnom boji, pretože pomáha zvýšiť pozitívnu kvalitu a hodnotu výrobkov a služieb pre zákazníkov.

Kurz Formel Q Part II.

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín marec 2019 / Cena 169€ bez DPH

 Kurz Formel Q Časť II. je zameraný na povinnosti dodávateľského reťazca pre VW koncern na zabezpečenie plnenia požiadaviek vyjadrených v podrobných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smernice hodnotenia s názvom Formel Q Nové časti integrálne vrátane vzťahu k smerniciam VDA.