banner
threelines

Školenia a kurzy

Aktuálne kurzy a školenia

Internet vecí IoT

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín január 2019 / Cena 160€

Aké možnosti nás čakajú a čo môžeme urobiť už dnes? Komunikujúce veci sa majú stať novým eldorádom celého infokomunikačného biznisu. Hoci aj tu je medzi udržateľným rozvojom a bezbrehou expanziou rozdiel, nepochybne máme pred sebou novú technologickú revolúciu. Internet vecí IoT naštartuje technologickú inováciu vytvorením systému komunikácie medzi rôznymi typmi strojov, prístrojov a zariadení. 

 

Kurz IFS, BRC, ISO/FSSC 22000

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2018 / Cena 140€ bez DPH

Čo NOVÉHO v oblasti bezpečnosti potravín? Čo požaduje najnovšia verzia IFS a BRC ver.7? Aké sú rozdiely a čo spája jednotlivé globálne hygienické štandardy?

Kurz interný audítor IFS, BRC, ISO/FSSC 22000

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2018 / Cena 189€ bez DPH

Ako preveriť bezpečnosť potravín? Ako odhaliť riziká a hroziace nebezpečenstvá pri výrobe a distribúcii potravín?