banner
threelines

Školenia a kurzy

Aktuálne kurzy a školenia

Internet vecí IoT

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2021 / Cena 160€

Aké možnosti nás čakajú a čo môžeme urobiť už dnes? Komunikujúce veci sa majú stať novým eldorádom celého infokomunikačného biznisu. Hoci aj tu je medzi udržateľným rozvojom a bezbrehou expanziou rozdiel, nepochybne máme pred sebou novú technologickú revolúciu. Internet vecí IoT naštartuje technologickú inováciu vytvorením systému komunikácie medzi rôznymi typmi strojov, prístrojov a zariadení. 

 

Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2021 / Cena 149 € bez DPH

Od 1.1.2016 platí nový zákon o odpadoch č.79/2015. Prináša niektoré zásadné zmeny v odpadovom hospodárstve ako takom. Aké zmeny nás čakajú?

REACH a praktická implementácia

Kurz organizuje PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA / Termín november 2021 / Cena 189€ bez DPH

REACH problematika z pohľadu profesionálov a praktických požiadaviek na zavedenie v dennej praxi.